Z orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wynika, że zwrot kosztów kredytu należy się każdemu, kto wziął kredyt po 18 grudnia 2011 r., gdyż od tej daty zaczęła obowiązywać ustawa o kredycie konsumenckim. Powyższe oznacza, iż w razie gdy konsument skorzysta z uprawnienia do wcześniejszej spłaty kredytu, Bank jest zobowiązany do zwrotu proporcjonalnie poniesionych wszystkich kosztów kredytu – w tym również prowizji.