Administrator danych: PHU ALEKS , 63-400 Ostrów Wlkp. Al Powstańców Wlkp. 42

Cele przetwarzania: prowadzenie działań marketingowych, w tym pozyskania i utrzymania klienta; sprzedaż usług; udzielanie odpowiedzi na zadane pytania, wykonanie umowy lub podjęcie niezbędnych czynności przed jej zawarciem.

Podstawy prawne przetwarzania: Niezbędność przetwarzania do wykonania umowy, zgoda, ciążący na administratorze danych obowiązek wynikający z przepisów prawa.

Odbiorcy danych: Nasi upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którym, Twoje dane osobowe będą ujawniane po to, by mogli wykonać swoje obowiązki.

Podmioty, którym powierzamy przetwarzanie Twoich danych osobowych w związku z wykonywaniem na naszą rzecz usług (przetwarzający), np. dostawcy hostingu i oprogramowania, agencje reklamowe; inni odbiorcy danych – np. nasi partnerzy, firmy kurierskie, firmy telekomunikacyjne.

Prawa związane z przetwarzaniem danych: Masz Prawo do: dostępu do danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Inne prawa, o których mowa w szczegółowej informacji.=