Tego nie powie Ci twój bank

My wiemy, że klient może domagać się od Banku proporcjonalnej obniżki wszystkich kosztów, które poniósł w trakcie całego okresu kredytowania. Koszt ten to również prowizja, którą my dla Ciebie odzyskamy. Nasza firma walczy dla klientów o te pieniądze, toczy spory z bankami i wszczyna postępowania reklamacyjne. Jesteśmy skuteczni, naszym celem jest odzyskać dla klienta wszystko co mu SIENALEZY

Jak to możliwe?

Z orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wynika, że zwrot kosztów kredytu należy się każdemu, kto wziął kredyt po 18 grudnia 2011 r., gdyż od tej daty zaczęła obowiązywać ustawa o kredycie konsumenckim. Powyższe oznacza, iż w razie gdy konsument skorzysta z uprawnienia do wcześniejszej spłaty kredytu, Bank jest zobowiązany do zwrotu proporcjonalnie poniesionych wszystkich kosztów kredytu – w tym również prowizji.

Prawo po naszej stronie

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał 11 września 2019 r. wyrok w sprawie C‑383/18 mającej za przedmiot wniosek o wydanie, na podstawie art. 267 TFUE, orzeczenia w trybie prejudycjalnym, złożony przez Sąd Rejonowy Lublin‑Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku (Polska) postanowieniem z dnia 28 maja 2018 r., które wpłynęło do Trybunału w dniu 11 czerwca 2018 r., w postępowaniu: Lexitor sp. z o.o. przeciwko Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej im. Franciszka Stefczyka, Santander Consumer Bank S.A., mBank S.A.

Zgodnie z wyrokiem TSUE: art. 16 ust. 1 dyrektywy 2008/48 należy interpretować w ten sposób, że prawo konsumenta do obniżki całkowitego kosztu kredytu w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu obejmuje wszystkie koszty, które zostały nałożone na konsumenta.

ZOBACZ ILE udało nam sie zrobić
478
Wygranych spraw
98 %
Zadowolonych klientów
6524
Średni zwrot prowizji